วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ตัวอย่าง Past simple and Past continuous

ตัวอย่าง Past Simple Tense

เหตุการณ์ในอดีตที่เสร็จสิ้นลงแล้ว..
-I went to the party last night
ฉันไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้
-She told me that she was not home.
เธอบอกฉันว่า เธอไม่อยู่ที่บ้าน
-Phan ate the cake this morning.
เมื่อเช้าแป้นกินเค้ก
คำถาม..
-Did you eat the cake this morning?
เมื่อเช้า เธอกินเค้กไปหรือเปล่า?
ปฏิเสธ..
-I did not eat it.
ฉันไม่ได้กินนะ

ตัวอย่าง Past continuous Tense

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
-I was studying English this morning.
ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เมื่อเช้า
-She was standing in front of my house at 2 a.m.
ตอนตีสอง หล่อนกำลังยืนอยู่หน้าบ้านฉัน
-I was going to throw it away.
ฉันกำลังจะเอามันไปทิ้ง (ในอดีต)
กำลังเกิดเหตุการณ์อะไรอยู่แล้วมีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรก
-I was eating my cake then I saw Phan.
ฉันกำลังกินเค้กของฉันอยู่ แล้วฉันก็เห็นแป้น
-While I was mopping the floor, I found the ring.
ในขณะที่ฉันถูพื้นอยู่ ฉันก็เจอแหวน
เหตุการณ์ในอดีต ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่อง
-Piak was working while Phan was dancing around.
เปี๊ยกกำลังทำงาน ในขณะที่ แป้นกำลังเต้น(อยู่ได้)
คำถาม...
-Was she cooking yesterday evening?
เมื่อวานเย็น หล่อนกำลังทำอาหารอยู่หรือเปล่า
ปฏิเสธ..
-She was not cooking yesterday evening.

ไม่มีความคิดเห็น: